tài xỉu đổi thưởng(www.vng.app):西藏水资源(01115)共计5.58亿股供股股份获有效接纳

tài xỉu kiếm tiền(www.84vng.com):tài xỉu kiếm tiền(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。tài xỉu kiếm tiền(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,tài xỉu kiếm tiền(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

智通财经APP讯,西藏水资源(01115)公布,于2023年1月9日下午4时正,共收到20份根据暂定配额通知书暂定配发的有效接纳,共计5.58亿股供股股份,占根据供股发售的10.2亿股供股股份总数约54.7%。供股不会产生供股股份的零碎配额。

根据认购结果,供股有4.62亿股供股股份认购不足,占根据供股可供认购的供股股份总数约45.3%。

,

Soi kèo Tài xỉu(www.vng.app):Soi kèo Tài xỉu(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Soi kèo Tài xỉu(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Soi kèo Tài xỉu(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

根据配售协议,公司已委任配售代理于配售期内按竭力基准向独立承配人配售配售股份,而该等供股股份所变现高于认购价的任何溢价将按比例支付予该等不行动股东及受禁制股东。配售代理将按竭力基�蚀偈钩信淙嗽诓怀儆�2023年1月18日下午4时正认购所有(或尽可能多)该等未获承购股份及不合资格股东未售出供股股份。公司不会发行任何未获配售的配售股份,而供股的规模将相应减少。

于记录日期,并无受禁制股东。根据上述接纳及申请结果,合共4.62亿股未获承购股份及零股不合资格股东未售出供股股份须由配售代理根据补偿安排按竭力基准进行配售。配售代理配售未获承购股份预计将于2023年1月12日开始,并将不迟于2023年1月18日下午4时正结束。

,

tài xỉu đổi thưởng(www.vng.app):tài xỉu đổi thưởng(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。tài xỉu đổi thưởng(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,tài xỉu đổi thưởng(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

添加回复:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。